Ви благодариме

Ви благодариме

Ви благодариме на вашата резервација.
За дополнителни прашања јавете се на следните телефонски броеви:
047 533 690 | 075 430 036

Со почит,
СН Бар и Ресторан

Дали сакате да ги користите нашите услуги?